Вы здесь

Өскүс уругларга чуртталга бажыңнарының сертификаттары: канчаар алырыл?

  • Вверх
    20
  • down
    23
2232 просмотра

Тываның Чазаа 2022 чылда өскүс уругларга болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларга чуртталга бажыңнарының сертификаттарын бээр дугайында доктаалды бадылаан.

Ук күрүне деткимчезин ажыглаары-биле, билдириишкин киирикчизи элээн каш байдалдарга дүгжүүр ужурлуг.

Оларның дугайында инфокарточкалардан тодаргайы-биле номчуңар 

 

monrt.rtyva.ru

Подписывайтесь на наш Telegram-канал