Вы здесь

Тываның Өөредилге яамызы өскүс уругларга берип турар бажыңнарның хыналдазын чорудуп турар

  • Вверх
    23
  • down
    21
3400 просмотров

Тыва Республиканың Өөредилге яамызының специалистери болгаш республиканың муниципалитеттеринде харагалзал болгаш ажаалда-тежээлде талазы-биле бүрүн эргени боттандырып турар специалистер Тываның Өөредилге яамызының оперативтиг башкарылгазында турар ада-иезиниң азыралы чок арткан уругларның база өскүс уругларның категориязынга хамааржыр улуска чуртталга бажыңнарының план езугаар хыналдалары эгелээн. 

Тес-Хем кожуунда өскүс уругларга берген чуртталга бажыңнарының когарал чогун болгаш ээлериниң херек кырында ында чурттап турары-биле хыналданы чоруткан.

Самагалдай суурда 36 бажыңны хынаан. Хыналда үезинде чүгле 8 бажыңда бажың алган ээлери чурттап турар болган, а өскелеринде төрелдери чурттап турар, чамдык бажыңнар хааглыг – ээлери республикадан дашкаар ажылдап турар. Ук барымдаалар талазы-биле муниципалдыг тургузугларның удуртукчулары болгаш бажың алыкчылары-биле чогуур ажыл чоруттунар. Чуртталга бажыңнары ортумак байдалда турар, архитектура талазы-биле өскерлиишкиннер, чер планнаашкыны болгаш хавырган таварылга чок. 

2023 чылда назы четпээннерге хамаарыштыр харагалзал болгаш ажаалда-тежээлде талазы-биле бүрүн эргени муниципалитеттерге дамчыткан дээрзин сагындыраалыңар.
https://vk.com/minobrtuva?w=wall-38636573_40946&ysclid=lrhyu9bc9n303585181

Подписывайтесь на наш Telegram-канал