Вы здесь

"Пушкин картазында" бо чылдың ажыглаттынмаан акшалары 2024 чылдың январь 1-де чиде бээр

  • Вверх
    27
  • down
    23
2093 просмотра

Тыва Республика 105 культура одаглары 2021 чылдың сентябрьның 1-ден эгелеп, «Пушкин картазы» деп федералдыг программазы-биле ажылдап турар. 2023 чылдың тос айның дургузунда «Пушкин картазы»-биле 128 364 анык өскен бүдүн Тыва иштинге болуп эрткен культурлуг хемчеглерин көрген. 

Сагындырып каалыңар, «Пушкин картазы» дээрге, 14 хардан 22 харга чедир аныяк өскеннерге культурлуг хемчеглер көрзүн дээш, Россия Федерацияның культура яамызы чылдың-на 5000 ашканы карталарже шилчидип берип турар. Ынчангаш, күрүнениң ачызында ажы-төл концерттерни, шиилерни, көрулделерни, экскурсияларны болгаш өске-даа культурлуг хемчеглерни көөр аргалыг болуп турар. 

"Пушкин картазын" кылдыртып аар күзел бар болза: 

1) Телефон таварыштыр "Госуслуги" болгаш "Госуслуги Культура" деп приложение тургузуп алгаш, бадыткаттынып аар. Боттары ону кылып шыдавас болза, МФЦ төптеринге чеде бергеш, кылдыртып ап болур. Картаны кылдыртырда херек документилер: паспорт, СНИЛС, телефон дугаары, электроннуг почта. 

2) "Госуслуги" болгаш "Госуслуги Культура" деп приложениеге бадыткаттынып алган болза, «Пушкин картазы» телефонга көступ кээр. Ол дораан картада "Почта банктан" 5000 рублей кирип келир. 

3) "Пушкин картазы"- биле хемчег көөр деп барза, электроннуг кассада "Купить по Пушкинской карте" деп кнопканы баскаш, чогуур операцияларны кылгаш, билетти садып ап болур.

https://vk.com/tuvacult?w=wall-20358661_60153&ysclid=lou8bryezn462425691

Подписывайтесь на наш Telegram-канал