Вы здесь

Тывада база бир Россияның Маадыры немешкен

  • Вверх
    8
  • down
    6
1749 просмотров

55-ки гвардейжи бригаданың улуг лейтенантызы Чалым Сюндюпович Чүлдүм-оолдуң Россияның Маадыры атты алганы – бүгү тыва чонга хөлчок өөрүнчүг болгаш чоргааранчыг медээ болган. Россияның Камгалал яамызының дыңнадыында мындыг медээ бар: «2022 чылдың ноябрь 28. Дайынчы тулчуушкун үезинде хууда ачы-хавыяазы дээш Чалым Чүлдүм-оолга (лейтенант) бирги офицер эргени тыпсып, мото-адыгжы (дагжы) батальоннуң командири албан-дужаалче шилчидер. 2023 чылдың декабрь 15-те Водяное суурнуң девискээринге Чалым взводун билдилиг удурткан. Дайзынның 5 автомашиназын ол бир-ле дугаар эскерип кааш, кончуг дүрген шын шиитпирни үндүрүп, дайзынның техниказын узуткаары-биле үнүпкен. Ийи авто-машинаны гранатометтан часпайн адып, чок кылган. Машинага арткан улус бистиң дайынчыларывысче адып эгелээрге, лейтенант Ч.С. Чүлдүм-оол таарымчалыг турушту ээлеп алгаш, дайзынның күжүн доктаадыпкан. Ол Украинаның чепсектиг күштериниң 10 хире дайынчыларын узуткаан. Эрес-дидим, коргуш чок офицер дайынчы даалгазын эрес-дидими-биле күүсеткен».

Чалым Сюндюпович Чүлдүм-оол Өвүр кожууннуң Чаа-Суур сумузунга төрүттүнген. Чаңгыс чер-чурттуувустуң, чаныш-сыныш чок дидим дайынчының дээди болгаш хүндүлүг чадазынга төлептиг бооп, «Россияның Маадыры» деп атты алганынга өөрүп, чоргаарланып турарывысты Тыва Республиканың өөредилге адырының өмүнээзинден илереттивис.

Чурукту интернет четкизинден алган. Фото kremlin.ru 

https://vk.com/minobrtuva?w=wall-38636573_43985&ysclid=lwuv1hzevf829341524

Теги: 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал