Вы здесь

Ук-салгалындан ивижилер

  • Вверх
    21
  • down
    23
3228 просмотров

Аян-оол Чогунга биле Таймирана Колдуң өг-бүлези – ук-салгалындан ивижилер. Аян-оол Чогунга миннип келирге-ле, иви соондан кылаштап чоруур дугайын чугаалаан. Ол амгы үеде 40 харлыг, ада-иезиниң ажыл-агыйын уламчылап чоруур. Ивижилер 4 ажы-төлдүг, улуг уруу мал эмчизи кылдыр удавас доозар. Иви ажылын чүгле кызымаккай, эрес-кежээ, бергелерге торулбас кижи шыдаар деп олар чугаалап турар. Мал чемин дилээри-биле бир айда элээн каш катап көжер. Мажаалай-кокай халдап кээрге, бар күжү-биле камгаланыр ужурга таваржып, бүгү назынында майгыны-биле көжүп чурттап чоруурлар. Күрүнениң талазындан уругларынга дузаламчы акшалар, Көдээ ажыл-агый яамызындан мал бажы дээш субсидия, кожуун чагыргазының аъш-чем-биле дузалажып турарынга өөрүп четтиргенин илереткеннер.

ШЫН

https://vk.com/minselkhoz_tuva?w=wall-117799467_9104

 

Теги: 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал